Evaluation saved!
Only you will see it
Comment saved!
Add your evaluation and/or a comment for this ad. You will only see your
from 206.700 € Advise me if it drops

Development SANTA MARTA in Palamós. Homes of new buildings

Carrer Santa Marta, 24

 • from 72 m2
 • 2.870,83 €/m2
 • Delivery: 4rt Trimestre 2021

Types of Homes of this promotion

... and 6 more

Bloc d´habitatges al c / Santa Marta 24 a Palamós

Promoció d´edifici plurifamiliar amb pocs veïns, molt ben localitzat, a pocs metres de la platja i a mig camí entre la zona Centre i zona Port. compost de 9 habitatges, pàrquings, trasters i terrat.

Promoció esepe & CO, dissenyada per enginyers, arquitectes i professionals compromisos amb el medi ambient i en l´avantguarda de les noves tecnologies amb desenvolupaments eficients que garanteixen mínims consums, amb materials naturals i buscant el mínim impacte mediambiental. Uns pisos que li donaran un extra quant a confort i estalvi energètic amb una classificació energètica A, que li proporcionaran un estalvi de, com a mínim, la meitat de qualsevol altre pis. Possibilitat de realitzar modificacions de distribució i materials

VISITEU LA WEB DEL PROMOTOR : web. esepegrup. com
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Bloque de viviendas en C / Santa Marta 24 en Palamós

Promoción de edificio plurifamiliar con pocos vecinos, muy bien localizado, a pocos metros de la playa y a medio camino entre la zona Centro y zona Puerto. Compuesto de 9 viviendas, parkings, trasteros y azotea.

Promoción esepe & CO, diseñada por ingenieros, arquitectos y profesionales comprometidos con el medio ambiente y en la vanguardia de las nuevas tecnologías con desarrollos eficientes que garantizan mínimos consumos, con materiales naturales y buscando el mínimo impacto medioambiental. Unos pisos que le darán un extra en cuanto a confort y ahorro energético con una clasificación energética A, que le proporcionarán un ahorro de, al menos, la mitad de cualquier otro piso. Posibilidad de realizar modificaciones de distribución y materiales.

VISITEN LA WEB DEL PROMOTOR: web. esepegrup. com _________________________________________________________________________________________________________________________________
Preus sense Iva
no inclouen pàrquing (25.000€) ni trasters ( 3.000€)

last modified

New building features

 • Lift
 • Whitout shared swimming pool
 • Whitout sports facilities
 • Air-conditioning
 • Parking
 • Heating
 • Close to public transport: Bus
 • Energy Certificate :
  Consumo:
  A
  25kW h m2 / año
  Emisiones:
  A
  4kg CO2 m2 / año
Ad : 11457003547995

Location

Carrer Santa Marta, 24

Click on the map to navigate around it

Types of viviendas of the Development SANTA MARTA

Attachments

Memoria de calidades

PDF File Download

Listado de precios

PDF File Download
Would you like us to notify you when we get ads like this one? Create your alert and we will notify you by email when a new ad appears or an existing ad has changed.
 

Contact Servigip

Ad reference SANTA MARTA:

You will see the telephone number after sending your contact to the announcer to attend you.
You will see the phone number after you contact
Sending...